Ekspres Yatırım - BİST Pay Piyasası

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda farklı sektörlerden şirketlerin payları, rüçhan hakkı kuponları, borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikalar işlem görmektedir. Borsa İstanbul Pay Piyasası yerli ve yabancı yatırımcılar için likit, şeffaf ve güvenli yatırım ortamı sağlamaktadır.

Ekspres Yatırım’da bulunan hesabınız üzerinden yapılan tüm sermaye piyasası işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkartılan her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir. Kurumumuz, pay piyasası işlemlerine ilişkin emirlerinizi doğrudan Borsa İstanbul'a iletmektedir. Ekspres Yatırım aracılığıyla edineceğiniz paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda yine sizin adınıza saklanmaktadır.

Pay Piyasası'nda yapılan işlemler sonucunda kâr elde edilebileceği gibi zarar riski de bulunmaktadır. Bu nedenle yatırımcılarımız, işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında karşılaşabileceği riskleri anlamalı, mali durumunu ve kısıtları dikkate alarak karar vermelidir.

Pay Piyasası’nda işlemler elektronik alım satım sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak “Sürekli İşlem”, “Piyasa Yapıcılı Sürekli İşlem” ve “Tek Fiyat” yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir.

Pay Piyasasında İşlemlerin Gerçekleştirildiği Pazarlar Şunlardır:

  • Yıldız Pazar
  • Ana Pazar
  • Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP)
  • Yakın İzleme Pazarı
  • Kolektif Yatırım Ürünleri Ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı
  • Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı
  • Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)

Birincil Piyasa

Pay ihraç eden şirketler (fon talep edenler) ile tasarruf sahiplerinin (fon arzedenler) doğrudan karşılaştıkları piyasadır. Pay Piyasası Sistemi aracılığıyla Borsada halka arz edilecek payların birincil piyasa işlemleri saat 10:30-12:30 arasında yapılmaktadır.

Toptan Satış İşlemleri

Toptan Satış İşlemleri, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki pay işlemlerinin Borsa’da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Yeni Pay Alma Hakları İşlemleri

Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerinde bulunan yeni pay alma haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla yeni pay alma hakları sıraları işleme açılır. Rüçhan hakkı kuponları, Pay Piyasasında geçerli olan kurallarla işlem görür.